Praktische informatie

Praktische informatie

Praktische Informatie

Onze praktijk is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 7u30 ’s morgens tot 19u ’s avonds. Indien u buiten deze uren of in het weekend een arts nodig hebt, kunt u de dokter van wacht contacteren op het nummer 1733.

Het telefonisch aanvragen van voorschriften gaat gepaard met een belangrijk risico op fouten. Mogen wij u daarom vragen om zo weinig mogelijk voorschriften telefonisch aan te vragen? Wij zullen bij elke consultatie voldoende voorschriften voorzien tot een volgende consultatie aangewezen is. Vooraleer u naar de raadpleging komt, kan het nuttig zijn om te controleren hoeveel medicatie u thuis nog liggen hebt. Vanaf september 2021 kunnen voorschriften elektronisch afgeleverd worden via uw identiteitskaart en zijn papieren voorschriften niet langer noodzakelijk.

Voor het invullen of afleveren van attesten zoals werkonbekwaamheid, verwijsbrieven, verzekeringsattesten, sportattesten,… vragen wij u om een afspraak te maken. Zo kunnen wij de benodigde info met u overlopen en krijgt u het attest onmiddellijk terug mee.

Een Globaal Medisch Dossier brengt al uw belangrijke medische gegevens samen in één dossier. In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals medische voorgeschiedenis, sociale en administratieve gegevens, vaccinaties, allergieën, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandelingen, verslagen van specialisten en andere zorgverleners. Het dossier geeft zo een totaalbeeld van je gezondheidssituatie. Hierdoor kan uw huisarts u beter opvolgen en uw onderzoeksresultaten gemakkelijker opvragen.

Het GMD is gratis voor de patiënt. U betaalt hierdoor tot 30% minder remgeld voor een raadpleging. Het exacte terugbetalingstarief voor wie een GMD heeft, hangt af van de categorie waartoe je behoort (leeftijd, chronisch ziek of palliatieve patiënt). Om dit exact te weten, neemt u best contact op met uw mutualiteit.

Eenmaal per kalenderjaar kan het GMD, al dan niet automatisch, verlengd worden. U hoeft hiervoor niets te doen. We dienen hiervoor wel éénmaal per jaar uw eID in te lezen.

Binnen de groepspraktijk bent u wel vrij om te kiezen bij welke huisarts u op raadpleging komt. Uw GMD wordt door beide artsen gezamenlijk beheerd, dus als u een GMD bij de ene arts hebt afgesloten, behoudt u wel alle voordelen als u op raadpleging komt bij de andere arts.

Alle artsen in onze praktijk zijn volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we werken met de officiële tarieven van de ziekenfondsen en geen ereloonsupplementen aanrekenen. Het volledige bedrag wordt terugbetaald door uw mutualiteit met uitzondering van het remgeld.

Dokter Tom:

1 en 2 februari

22 tem 28 april

3 mei

27 mei tem 9 juni

28 juni.

Dokter Benno:

25 tem 31 maart

22 tem 30 april

Dokter Louis:

5 tem 11 februari

10 tem 23 juni

Dokter Ann:

15 en 16 februari

2 tem 7 april

22 juli tem 11 augustus

Dokter Eileen:

26 februari tem 4 maart

8 tem 14 april

Dokter Eileen gaat in zwangerschapsverlof van 21 mei tem 30 augustus.

 

Patiënten in de wachtzaal hoeven geen mondmasker meer te dragen. Patiënten die klachten van de luchtwegen vertonen (verkoudheid, bronchitis, longontsteking) raden we wel sterk aan om een mondmasker te dragen.